Myboshi, barrets amb personalitat pròpia

 IMG_3466Hi llanes i llanes. Cadascuna amb les seves característiques i qualitats. És com si, d’alguna manera, tingueren personalitat pròpia. Cada llana té el seu ús. I amb elles podem teixir múltiples projectes sense que cap s’assemble a l’anterior. La màgia de combinar colors i qualitats ens ofereix resultats únics.

Myboshi és segurament una de les llanes a què ens referim quan parlem que tenen personalitat pròpia. La història d’aquesta marca ja és de per si singular. Felix Rohland i Thomas Jaenisch són dos joves alemanys que, després d’una estada al Japó, van descobrir una llana que els permetia teixir barrets únics. Com amants que són dels esports d’hivern, van trobar la forma perfecta de dissenyar un accessori de moda que a més era funcional i confortable.

D’aquesta experiència, naix Myboshi. Japó inspira aquesta llana pensada per confeccionar barrets però també altres peces per afrontar el fred. De fet, la paraula “boshi” significa barret en japonès. Com a fil, la barreja de merino i acríl·lic ha donat els seus fruits. La gorra de llana Myboshi és dolça, càlid i sòlid. Ideal per a les activitats a l’aire lliure.

Això sí, cada cap té la seva gorra adaptada, gràcies a formes, motius i colors associables de mil maneres diferents. Amb el teu Boshi mostres quina personalitat amagues. Són models únics ja que cada teixidor de Myboshi és el seu propi creador i dissenyador.

Nosaltres et donem consells per facilitar el treball de base. T’orientem amb la tendència actual del món de la moda, però l’associació entre els colors i els nombrosos models queda a la teua total iniciativa. Atreveix-te a teixir el teu “boshi”! Podeu trobar les seves propietats aquí.

IMG_3457

Myboshi, gorros con personalidad propia

Hay lanas y lanas. Cada una con sus características y cualidades. Es como si, de alguna manera, tuvieran personalidad propia. Cada lana tiene su uso. Y con ellas podemos tejer múltiples proyectos sin que ninguno se parezca al anterior. La magia de combinar colores y calidades nos ofrece resultados únicos.

Myboshi es seguramente una de las lanas a las que nos referimos cuando hablamos que tienen personalidad propia. La historia de esta marca ya es de por sí singular. Felix Rohland y Thomas Jaenisch son dos jóvenes alemanes que, después de una estancia en Japón, descubrieron una lana que les permitía tejer gorros únicos. Como amantes que son de los deportes de invierno, encontraron la forma perfecta de diseñar un accesorio de moda que además era funcional y confortable.

De esta experiencia, nace Myboshi. Japón inspira esta lana pensada para confeccionar gorros pero también otras piezas para afrontar el frío. De hecho, la palabra “boshi” significa gorro en japonés. Como hilo, la mezcla de merino y acrílico ha dado sus frutos. El gorro de lana Myboshi es dulce, cálido y sólido. Ideal para las actividades al aire libre.

Eso sí, cada cabeza tiene su gorro adaptado, gracias a formas, motivos y colores asociables de mil maneras diferentes. Con tu Boshi muestras qué personalidad se esconde debajo. Son modelos únicos ya que cada tejedor de Myboshi es su propio creador y diseñador.IMG_3461

Nosotros te damos los consejos para facilitarte el trabajo de base. Te orientamos con la tendencia actual del mundo de la moda, pero la asociación entre los colores y los numerosos modelos queda a tu total iniciativa. Atrévete a tejer tu “boshi”! Podeis encontrar sus propiedades aquí.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s