Les Ninetes, l’ànima de les “fofuchas”

Les Ninetes, l’ànima de les “fofuchas”

– Fofu … què?!nineta infermera

– Fofucha! És el nom amb què es coneix a unes gracioses nines caracteritzades per les seues cames llargues i les seues cares sempre somrients confeccionades amb boles de porex (suro) i folrades a
mb goma eva que en escalfar prenen la forma d’aquesta bola. Això es fa mitjançant la tècnica de modelatge en calent, utilitzant per a això una planxa o assecador que aporte calor. Tisores, cúter, coles i pintures són altres dels materials que s’utilitzen. Es poden complementar amb teles, feltre, cintes, fils i infinitat de coses que aportin color i realitat a la nina.

I per a més informació: l’origen de les nines és de Brasil però en l’actualitat són un fenomen que s’ha expandit per tot el món gràcies a internet. Fofucha significa bonica-dolça-tendra-encantadora. Actualment estan en boca de tot el ninetes rockmón. Si prestes atenció les veuràs en molts llocs als que pots anar diàriament: a la consulta del metge, al taulell d’alguna botiga… Això és degut al fet que en realitzar-se a mà es poden fer de qualsevol tipus, de manera que són el regal ideal per a qualsevol persona. Cada nina és única, ja que les possibilitats de creació i personalització són infinites!

Àngela Chanzá és l’ànima de Les Ninetes, però és també la gran creadora de les fofuchas a El fil de Russafa. Li dóna vida a tot allò que es proposa. No hi ha encàrrec que se li resisteixca. Amb tot tipus de detall, confecciona les fofuchas més realistes que mai hagen vist els nostres ulls. Només li has de facilitar una fotografia de la persona que vols que transforme en fofucha (o fofucho!) i ella ho fa realitat. No és sorprenent? Vine a El fil de Russafa i fes el teu encàrrec personalitzat. Et sorprendrà amb una semblança inimitable.ninetes familia

Les Ninetes, el alma de las fofuchas

– Fofu… qué?!

nineta voley– Fofucha!  Es el nombre con el que se conoce a unas graciosas muñecas caracterizadas por sus piernas largas y sus caras siempre sonrientes confeccionadas con bolas de porex (corcho) y forradas con goma eva que al calentarse toman la forma de dicha bola. Esto se hace mediante la técnica de modelado en caliente, utilizándose para ello una plancha o secador de pelo que aporte calor. Tijeras, cuter, pegamentos y pinturas son otros de los materiales que se utilizan. Se pueden complementar con telas, fieltro, cintas, hilos e infinidad de cosas que aporten color y realidad a la muñeca.

Y para más información: el origen de las muñecas es de Brasil pero en la actualidad son un fenómeno que se ha expandido por todo el mundo gracias a internet. Fofucha significa bonita-dulce-tierna-encantadora. Actualmente están en boca de todo el mundo. Si prestas atención las verás en muchos sitios a los que puedes ir a diario: en la consulta del médico, en el mostrador de alguna tienda… Esto es debido a que al realizarse a mano se pueden hacer de cualquier tipo, por lo que son el regalo ideal para cualquier persona. Cada muñeca es única, ya quenineta fallera las posibilidades de creación y personalización son infinitas!

Àngela Chanzá es el alma de Les Ninetes, pero es también la gran creadora de las fofuchas en El fil de Russafa. Le da vida a todo lo que se propone. No hay encargo que se le resista. Con todo tipo de detalle, confecciona las fofuchas más realistas que jamás hayan visto nuestros ojos. Sólo le tienes que facilitar una fotografía de la persona que quieras que transforme en fofucha (o fofucho!) y ella lo hace realidad. ¿No es sorprendente? Ven a El fil de Russafa y haz tu encargo personalizado. Te asombrará con un parecido inimitable.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s