T’hem reservat un espai // Te hemos reservado un espacio

T’hem reservat un espai

“El fil de Russafa” obri les seues portes als creadors. Perquè som més que una merceria. Som un espai on també podem trobar peces úniques i originals elaborades de forma artesana. Volem que la nostra tenda siga una finestra oberta al públic. Per això, reservem un lloc privilegiat de la botiga perquè creadors i artistes exposen els seus productes i obres.

Nosaltres ens encarreguem del procés de venda i empaquetatge, però també de la publicitat i la promoció de les peces i la marca pròpia que presenteu, tant de manera física com virtual. Això es fa amb una manifesta presència a la botiga dels objectes exposats, així com a través de les xarxes socials (WordPress, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest) en què El fil de Russafa està visible.

Només heu de abonar un lloguer simbòlic de l’aparador i posar-li un preu als articles que desitgeu vendre perquè arriben a altres mans. Del preu fixat, El fil de Russafa treballa amb un percentatge de l’article venut. Penseu que hem de moure’ns amb un marge de benefici mínim perquè les despeses són moltes: quota d’autònom, lloguer, assegurances del local, llum, aigua, internet, i hores de treball i dedicació.

Si vos interessa formar part de la comunitat d’El fil de Russafa, estarem encantats de reservar-vos un espai a la nostra botiga, que també pot ser vostra!

Cerquem gent_2

Te hemos reservado un espacio

El fil de Russafa abre sus puertas a los creadores. Porque somos más que una mercería. Somos un espacio donde también podemos encontrar piezas únicas y originales elaboradas de forma artesanal. Queremos que nuestra tienda sea una ventana abierta al público. Por ello, reservamos un lugar en la tienda para que creadores y artistas expongan sus productos y obras.

Nosotros nos encargamos del proceso de venta y empaquetado, pero también de la publicidad y la promoción de las piezas y la marca propia que presentáis, tanto de manera física como virtual. Esto se hace con una manifiesta presencia en la tienda de los objetos expuestos, así como a través de las redes sociales (WordPress, Facebook, Instagram , Twitter, Pinterest) en el que El fil de Russafa está visible.

Simplemente tenéis que abonar un alquiler simbólico del escaparate y ponerle un precio a los artículos que deseéis vender para que lleguen a otras manos. Del precio fijado, El fil de Russafa trabaja con un porcentaje del artículo vendido. Pensad que debemos movernos con un margen de beneficio mínimo porque los gastos son muchos: cuota de autónomo, alquiler, seguros del local, luz, agua, internet, y horas de trabajo y dedicación.

Si os interesa formar parte de la comunidad de El fil de Russafa, estaremos encantados de reservaros un espacio en nuestra tienda, que también puede ser tuya!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s